„Посланик за един ден“ откри класна стая сред природата

Снимка:

Елена Младенова спечели конкурса с есето си за свръхконсумацията и изчерпването на ресурсите на планетата

Природозащитната организация WWF България застана зад тазгодишната инициатива „Посланик за един ден“. Благодарение на това 15-годишната Елена Младенова от София, чието есе показа сериозен интерес към околната среда, получи възможността да вземе дейно участие във важно събитие на WWF. Придружавана от ръководителя на природозащитната организация Веселина Кавръкова и от посланика на Черна гора Снежана Радович, Елена се включи в дискусия с кметове, горски служители, ученици и учители за бъдещето на крайречните гори в защитена зона „Река Марица“. За възстановяването на тези гори WWF работи в продължение на близо пет години заедно със собствениците и местните общности.
 
Какво е да си „посланик за един ден“?
 
Организирана от посолството на Великобритания за втора поредна година, инициативата цели да овласти младите жени. Тя дава възможност на няколко български момичета да участват в кампании по важни обществени теми. Победителките могат да разчитат на подкрепата на дипломати, както и на жени, развиващи граждански организации. Патрон по темата за околната среда е посланикът на Черна гора Снежана Радович, а от неправителствения сектор партнира WWF България, представена от своя ръководител Веселина Кавръкова. „За мен тази инициатива е важна, защото събира жени от различни сфери и помага за това гласа на младите и активни момичета да бъде чут. Аз съм много окуражена от сериозното отношение на Елена, която има желание като млад човек да поеме отговорност и да действа за промяна“, каза Кавръкова.
 
Посланик на природата
 
Младият „посланик на околната среда“ Елена Младенова спечели конкурса с есето си за свръхконсумацията и изчерпването на ресурсите на планетата. В него тя разказва как модата налага производство на излишни количества дрехи, което слага тежък отпечатък върху природата. „За производството на памук се култивира 350 милиона декара земя, като от нея изчезват растителни и животински видове“, пише Елена. „Цели райони на Узбекистан се превърнаха в пустиня заради отглеждането на памук. Аралско море е почти изчезнало, а солеността на почвата се увеличава.“ Нейното послание е, че при актуалната модна колекция на дрехи с цвят корал, скоро коралите ще останат само като цвят.
 
WWF и крайречните гори
 
WWF покани Н. Пр. Снежана Радович и посланичката за един ден Елена да отбележат заедно важността на опазването на природата край река Марица в събитие по закриване на петгодишния проект за крайречните гори. Той показа как реално партньорство между гражданските организации и отговорните институции може да доведе до видими ползи за природата и хората.
 
В резултат от проекта, изпълнен от WWF България, ИАГ, РДГ-Русе и РДГ-Пловдив, са възстановени 481 декара крайречни гори в защитените зони от Натура 2000 „Река Марица“ и „Мартен-Ряхово“. За това бяха използвани различни видове дървета от местен произход, поради което възстановената гора се доближава максимално до естествената смесена структура на крайречните гори.
 
„Резултатите при възстановяването на крайречните гори са много мотивиращи. В течение на проекта аз виждах как се променя отношението на заинтересованите страни – от скептицизъм и трудно възприемане на идеята за възстановяване на естествените гори до гордост от свършеното и ангажимент за поддържането им в бъдеще. Когато има партньорство между неправителствените организации и държавата, има и добри резултати“, коментира Нели Дончева, ръководител на практика „Гори“ на WWF.
 
На събитието всички участници посетиха създадената по проекта „класна стая сред природата“ – беседка с образователни материали, зад чиито стени всеки може да се запознае с настоящи или вече изчезнали видове от района на р. Марица. Снимките и текстовете разкриват интересни подробности за недооценяваните, но изключително важни крайречни гори. Освен дом на стотици растителни и животински видове, те предпазват от наводнения и свлачища, като в същото време естествено пречистват водата в реката. Местообитанията край реките обаче са крехки и уязвими. Те са силно чувствителни към промените във водния режим, а също и към човешките въздействия. В резултат днес заливни гори са запазени частично само по дунавските острови, реките Камчия, Ропотамо, Тунджа и островите на река Марица.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар