Откриване на първата в България учебна биоферма

„Слънчева градина” се намира на територията на Агроекологичния център към Аграрния университет в Пловдив