Учени от ССА със стратегия за развитие на биоикономиката

Ще е необходим финансов ресурс, който да провокира българския фермер