Прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с бюджет над 58 млн. лв.

Кандидатстването е до 30 септември 2020 г.