Зеленият пакт-набор от политики

Какво съдържа планът на ЕК

Зеленият пакт е не просто акт на ЕК, а база която ще определя развитието на България и Европа през следващите 30 г. 2050 г това ще трасира пътя на страните от съюза, подчерта проф. Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет. 

„Нашата единна  позиция е, че България е една от най-засегнатите страни в ЕС по отношение на трансформациите, които предстоят да се извършат във всички икономически сектори. Едновременно с това Икономическия и социален съвет подкрепя безусловно идеята ЕС да се превърне в лидер за процесите за постигане на неутралност по отношение на климата.  Единното ни мнение е, че имаме основателни причини и резерви по отношение на скоростта на процесите, за сроковете, както и гарантиране на социална защита от нарастване и поява на нови неравенства“.

Според Икономическия и социалния съвет дискусията трябва да продължи с всички останали страни, на всички нива, за да се стигне до консенсус за средствата, целите и сроковете, като тук трябва да се включат и темите за последствията от Ковид 19, както и новия план на ЕК за възстановяване на ЕС от пандемията.

Като цяло считаме, че целта на Зелената сделка е благородна, но преходът трябва да е справедлив и да води до повишаване благосъстоянието на европейските граждани, заключи проф. Дулевски