ОСП продължава да подкрепя фермерите

Как се прилагат схемите и мерките по Първи и Втори стълб към момента – обзор