Биоземеделието в България – решения и предизвикателства

Какви са акцентите и очакванията за бъдещата Обща селскостопанска политика