Малките стопанства са гръбнакът на земеделското производство в Европа

Фокус на подпомагането чрез Общата селскостопанска политика – икономически и социални аспекти