НССЗ– с важна роля при обучението и консултирането на младите и малките фермери и оказване на подкрепа за изпълнение на техните бизнес планове

Работа с ИСУН - информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС

 

Националната служба за съвети в земеделието – с важна роля при обучението и консултирането на младите и малките фермери и оказване на подкрепа за изпълнение на техните бизнес планове 
 
Работа с ИСУН - информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – повече прозрачност и по-лесно управление на проектите