Тази седмица в предаването „Общата селскостопанска политика – от полза за всички нас“:

Храмовете са извор на духовност, приобщеност и съхранена идентичност на хората в селските райони

 

Те са притегателен център както за местното население, така и за туристите. Как Европа подкрепя реновирането на духовните светилища