Тази седмица в предаването „ОСП – от полза за всички нас“: Биоикономиката е сред приоритетите на европейската аграрна политика

И още: Кои са инструментите за управлението на риска в земеделието

 

 

Биоикономиката оказва влияние върху опазването на биоразнообразието и устойчивото използване на природните ресурси.