Тази седмица в предаването ОСП – от полза за всички нас: Европа подкрепя внедряването на модерни машини за бързо и качествено изпълнение на дейностите на полето

Новата агротехника пести време, енергия, опазва околната среда

 

ЕС – в помощ на конкурентоспособността на нашето земеделие