Тази седмица в предаването „ОСП – от полза за всички нас“: Как да разпознаем биологичните продукти – кои са техните отличителни знаци и качествени показатели

Сертифициране и контрол

 

И още: Европа ще става все по-зелена – какви са предизвикателствата