Corteva Agriscience - нови решения за 2020 г

През 2020 г. Кортева излиза с няколко икономични пакета в максимално високо регистрираните дози. Първият е предназначен за житни култури

Специално внимание компанията обърна на хербицидите Принципал Плюс и Ариго за едновременен контрол на житни и широколистни плевели в царевица, както и на пакет с възможност за комбинация на три продукта. 

Кортева с пълна сила през следващата година ще насочи усилията си в сферата на дигиталните технологии с цел оптимизиране на земеделското производство.