Силвия Вълчева, биопроизводител: Идеята на евросредствата е да осигурят поминък на младите фермери в по-дългосрочен план

Перспективи пред малките семейни ферми