Умните оранжерии – фабрики на закрито

Цялостни решения за автоматизирано напояване, торовнасяне, климат контрол и мониторинг на земеделски култури