Иновации в борбата с плевелите

Corteva Agriscience ще предложи хербициди на база нови активни вещества

Изпитване на хербициди на база нови активни вещества на фирма Corteva Agriscience са заложени в проекта Хербитур, под ръководството на херболога проф. Тоньо Тонев.

В опитен парцел активното вещество арилекс е заложено при житни култури.
Много добри резултати Арилекс дава в комбинация с флорасулам. Какви са предимствата на новата молекула.
Арилекс е заложен в опитен парцел и със слънчоглед.
Арилекс контролира лобода, див синап, абутилон, черно куче грозде, както и амброзия, която тепърва предстои да стане проблемен плевел в България. Арилекс, смесен с трибенурон, дава също много добри резултати.