Иновациите на Байер КропСайанс – в помощ на фермерите от Добруджа

Как са опазени полетата с царевица и пшеница?

Иновативните продукти на фирма Байер доказват ефекта си в стопанството на Иван Балабанов от добричкото село Изворово. Той е избрал Мерлин флекс, за да даде чист старт на царевицата. Честите пролетни дъждове са подпомогнали активирането на продукта. Според фермера няма да се наложи повторно третиране с хербицид. Сега наблюдава отличен резултат.

Недялко Славов от село Росица залага при опазването на царевицата на най-новия почвен хербицид на Байер КропСайанс – Аденго. Приложен върху 4000 дка – почвено и вегетативно. Използва този продукт в ново поле, което не е било добре стопанисвано и е много заплевелено. Сега резултатите са видими.

Сигурен ефект при опазването на пшеницата от болести дава използването на фунгициди. Иван Балабанов разчита на пакета Фалкон и Секатор и на най-новия продукт Зантара

Продуктът е изключително ефикасен срещу икономически важните болести като жълта ръжда, мрежести петна, септория. За първа година в пшеница е приложен продуктът Сфера макс край село Росица. Недялко Славов отчита много добър ефект при борбата с икономически важните болести.