Кортева Агрисайънсис - ново име с утвърдени позиции

Сливането на ДюПон Растителна защита, ДюПон Пионер и Дау Агросайнсис беше официално обявено

На 1 септември 2017 двете големи корпорации ДюПон и Дау Агросайнсис обявиха, че сливането им е приключило. Единият от бизнесите, които те обединяват в нова компания е земеделието. Новата земеделска компания ще се казва Кортева Агрисайънс и обединява трите бранда ДюПон Растителна защита, ДюПон Пионер и Дау Агросайнсис. Тя ще е с водещи позиции в селекцията на нови хибриди и сортове, препарати за растителна защита  и дигитални технологии, които ще улеснят работата на земеделските производители. Компанията ще притежава едни от най-добрите възможности в света за модерни технологии, иновации, научноизследователска и развойна дейност в областта на земеделието. Кортева Агрисайънс ще укрепи и разшири съществуващите отношения по цялата верига на производството на земеделска продукция.

Тя ще притежава и предлага едни от най-известните и престижни марки в селското стопанство: Пионер, Микоген, новите Бревант семена и иновативните растителнозащитни продукти като фунгицида Апроуч Прима и хербицида  Квелекс.