Пулсар Плюс – решение номер 1 в Клиърфийлд Плюс технологията

Продуктът беше сред акцентите на платформата Добив Плюс Експо

Платформата Добив Плюс Експо край село Сенокос представи водещия продукт в Клиърфийлд Плюс технологията. Пулсар Плюс, който е за първа година на българския пазар, представлява комбинация от имазамокс заедно с комплекс от аджуванти за по-добро прилепване, проникване и стабилност на формулацията. На опитното поле е представена ефикасността на Пулсар Плюс срещу най-широко застъпените плевели в региона: лобода, бутрак, черно куче грозде, щир, кощрява. Пулсар Плюс е ненадминат по своята ефикасност благодарение именно на комплекса от аджуванти, които му позволяват по-лесно да преодолява восъчния налеп на плевели като лобода или спомагат за по-бързото проникване и навлизане на хербицида в житните плевели, които са с по-малка листна повърхност и вертикално разположени.