Цялостна иновативна технология за отглеждане на пшеница

Синергия между ПРЗ и биостимулатори

За първи път Николай Денев, земеделски производител от района на Велико Търново, решил да се довери на цялостна технология за производство на пшеница, която включва използването на иновативни ПРЗ и биостимулатори, препоръчани от агрономите на фирма UPL. Фермерът ни показа отличния ефект от прилагането на технологията на поле в землището на великотърновското село Момин сбор. В избора на точните продукти, приложени в точни фази от развитието на пшеницата, му помогнал агрономът Георги Борисов. Специалистът посочи, че грижата за посевите е започнала преди сеитбата с обеззаразяването на семената с Ранкона. 
 
По време на вегетацията е приложен биостимулаторът Тонивит, филтрат от морски водорасли GA 142 и водоразтворим Фосфор (Р) и Калий (К), с цел активизиране физиологията на хранене на растенията. Тонивит стимулира много добре коренообразуването. Благодарение на Тонивит предишни години фермерът получавал разлика в добива около 50 кг/дка.