Блустар - топ хибридът рапица с добиви над 400 кг/дка през тази година

ПРОГРАМА „БОНУС РАПИЦА 2020“ и ПРОГРАМА „СИГУРНОСТ В РАПИЦА 2020“ на Синджента

Синджента България за поредна година предлага атрактивни предложения за рапица. 
Добивите от топ хибрида Блустар, които се прибраха от производствени полета в района на Кубрат, са от порядъка на 430 кг/дка. Изключително добро представяне показва хибридът и в Южна България. В района на Хасково от масови посеви бяха пожънати средни добиви от 400 кг/дка, което за тази година е своеобразен рекорд.
Синджента България Ви предоставя възможност да изберете една от атрактивните ни програми за сезон 2020-2021 а именно:
 

ПРОГРАМА „БОНУС РАПИЦА 2020“ или ПРОГРАМА „СИГУРНОСТ В РАПИЦА 2020“

Избирайки ПРОГРАМА „БОНУС РАПИЦА 2020“, Вие получавате допълнително:
10% безплатни торби при закупени между 10 и 29 торби 
20% безплатни торби при закупени 30 или повече торби 
Тази програма Ви осигурява висока рентабилност при производството на рапица.
 

Залагайки на ПРОГРАМА „СИГУРНОСТ В РАПИЦА 2020“, Вие ще намалите риска за инвестицията си.

Покритието на тази програма е следното: При непоникване на рапицата поради суша Синджента ще Ви предостави като компенсация слънчогледови семена, а в случаите, когато е използван Теридокс®, ще бъде предоставен също и почвен хербицид за
слънчоглед, съответстващи на размера на разораната площ рапица.
 
Условията на програмите са публикувани на уебсайта на Синджента www.syngenta.bg
 
Екипът на Синджента Ви пожелава успешна и печеливша нова стопанска година!