Научнообосновани решения от Corteva Agriscience за отглеждане на царевица

Стартира проектът „Царевицата – царицата на полето“2020

Проектът „Царевицата – царицата на полето“ 2020 стартира със сеитба на топ хибриди от портфолиото на
Corteva Agriscience.
 
Продуктите на американската компания са включени в опит в три различни повторения.
 
Експериментът се провежда на територията на Аграрен университет в Пловдив под ръководството на изтъкнатия наш херболог проф. Тоньо Тонев.
 
Идеята е за в бъдеще полето да се превърне в еталон за отглеждане на царевичната култура с пълна обезпеченост на всички жизнени фактори, потребни на растението.
 
Целта на мероприятието е да се постигнат максималните продуктивни възможности на хибридите, обект на отглеждане, да има ясна представа как те се представят в зависимост от агротехническите мероприятия, а и да се помогне на производителите на царевица да приложат най-добрата технология за снижаване на разходите.