Днес ще преобладава повишение на речните нива

Водните количества в страната са около праговете за високи и средни води

Днес валежите ще продължат, но още преди обяд от запад ще започнат да спират. В Източна България ще вали през целия ден. Количествата за нощта и през деня в Западна България ще са 5-10 л/кв.м, в Централна и Източна – 10-15 л/кв.м, локално до 25-30 л/кв.м. В сряда ще е без валежи. В четвъртък след обяд само на отделни места, главно в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Количествата ще са между 1 и 5 л/кв.м.

През денонощието 8 ч. на 24 до 8 ч. на 25 април водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се повишавали. Водните количества в страната са около праговете за високи и средни води. Около и под прага за ниски води са водните количества на р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн), Южночерноморските реки (Черноморски басейн) и горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебанията са от - 26 см до + 21 см

Черноморски басейн: повишенията са до + 4 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 37 см до + 60 см

Западнобеломорски басейн: колебания са от - 3 см до + 7 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн вследствие на прогнозирани валежи днес се очакват повишения на нивата на наблюдаваните реки. По-значителни повишения са възможни във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. От сряда се очаква речните нива в басейна да се понижават. Повишения са възможни в долните течения на реките, вследствие на оттичане. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 април ще бъдат над средно многогодишните стойности. През следващите три дни ще има покачване на водните нива на реките във водосборите на реките над яз. „Панчарево“, р. Владайска, р. Mалък Искър, р. Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 26, 27 и 28 април, че водните нива ще бъдат над средно многогодишната стойност. Днес се очакват повишения на водните нива в целия водосбор. На 27 април водните нива ще започнат да се понижават и ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 26, 27, 28 и 29 април ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2 дни се очакват повишения във водосбора, вследствие на прогнозирани валежи. По-значителни повишения се очакват в периода 26-28 април. Първия ден – главно в горните части на водосбора, а от 27 – и в долните части. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: в резултат на прогнозирани валежи днес са възможни краткотрайни повишения на нивата на наблюдаваните реки. На 27 и 28 април речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: вследствие на прогнозирани валежи днес са възможни повишения на водните нива във водосборите на реките от басейна. По-значителни се очакват да бъдат повишенията в горното течение на р. Марица и в средното течение на р. Тунджа. На 27 и 28 април нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Повишения са възможни в долните течения на наблюдаваните реки, вследствие на оттичане. Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водното ниво на река Мочурица при Воденичане се очаква, днес във вечерните часове, да надхвърли жълтия праг на предупреждение! Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества във водосбора ще са под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: в резултат на прогнозирани валежи днес са възможни повишения на водните нива на наблюдаваните реки от басейна. В сряда и четвъртък нивата ще се понижават, като в резултат на оттичане са възможни краткотрайни повишения в долните течения на реките Струма и Места.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар