post-image

Изготвени са указания към земеделските стопани, които доказват реализация на животни по схемите за обвързано подпомагане

Документите за доказване на реализираните на пазара животни трябва да са издадени в периода от 1 октомври 2018 г. до 30 септември 2019 г.