събота, 23 Март 2019, 14:14
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия

Приключва сеитбата

До към края на първата десетдневка трябва да се приключи със сеитбата на слънчогледа във всички райони на страната, като се спазват всички изисквания посочени за предния месец.

І. Слънчогледови хибриди предлагани от АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ ООД

 

СЛЪНЧОГЛЕДОВИ ХИБРИДИ - "РАГТ Семанс" – Франция

Хибрид

Характеристика на хибрида

Препоръчителна гъстота за отглеждане в България

МУГГЛИ CL HO

clearfield233333_168

Ранен високоолеинов хибрид

5800 - 6200 растения на декар

ОЛЛИМИ CL HO

clearfield233333_168

Средно ранен високоолеинов хибрид

5800 - 6200 растения на декар

ПОЛЛКА CL

clearfield233333_168

Средно ранен хибид

5800 - 6200 растения на декар

СИКЛЛОС CL

clearfield233333_168

Средно ранен хибрид

5800 - 6200 растения на декар

ТАРЛЛАК CL

clearfield233333_168

Средно късен хибрид

5800 - 6200 растения на декар

СУЛЛИК/AЙДЪЛЛ

45645215564_86

Средно ранен конвенционален хибрид

5500 - 6000 растения на декар

СЕЛЛОР

45645215564_86

Средно късен конвенционален

5500 - 6000 растения на декар

ІІ. Слънчогледови хибриди на Пионер Семена България ЕООД

PR63A86

Нов ранен хибрид с висок потенциал за добив, виоско маслено съдържание и отличен агрономически пакет от качества

 • Ранозрелост - RM 38
 • Вегетационен период 110-115 дена
 • Растенията са със средна височина 160-170 см.
 • Притежава висок потенциал за добив семи и добив масло
 • Високо съдържание на масло средно 50,7-54,12%
 • Толерантен на засушаване
 • Комплексна усотйчивост на икономически важните болести - фомопсис, склеротиния на питата
 • Устойучив на мана раси - 100, 304, 703 и 710
 • Устойчив на синя китка раси - А и Е
 • Препоръчителна гъстота на отглеждане 5 700 - 6 000 р/дка

*RM - относителна зрелост определена по скала на Пионер

 

PR63A90

Средноранен хибрид.

 • Средноранен хибрид. RM 40 (RM е относителната зрелост, определена по скала на Пионер).
 • Вегетационен период 112-117 дена
 • Растенията са със средна височина 160-173 см.
 • Толерантен на засушаване
 • Висок стабилен добив
 • Високо съдържание на масло средно 45-47%
 • Толерантен на склеротиния по питата, фомопсис и резистентен на синя китка раси А-Е
 • Подходящ за райони, заразени със синя китка
 • Препоръчителна гъстота на отглеждане 5 700 - 6 000 р/дка

PR64B24

Високодобивен хибрид птичи (шарен) слънчоглед,

 • Средноранен хибрид RM 43. Вегетационен период 113-119 дена
 • Растенията са със средна височина 143-167 см.
 • Висок потенциал за добив в сравнение с други от този вид
 • Отличен хибрид в сравнение с добре познатия сорт Иреги
 • Семената са дребни, черни с бели ивици
 • Масата на 1000 семена е 50-55 гр.
 • Ниско съдържание на масло средно 36%, което го прави приемлив за храна на птици
 • Препоръчва се за райони свободни от синя китка
 • Препоръчителна гъстота на отглеждане 5 000 - 5 500 р/дка

PR64A63

 • Средноранен хибрид, RМ43
 • Вегетационен период 114-117 дена
 • Растенията са със средна височина 170-180см.
 • Толерантен на засушаване
 • Високи стабилни добиви от семе и масло
 • Високо съдържание на масло средно 47-52 %
 • Подходящ за райони заразени със синя китка
 • Устойчив на синя китка раси А-Е
 • Толерантен на фомопсис и склеротиния на питата и корена
 • Препоръчителна гъстота на отглеждане 5 000 - 5 500 р/дка

PR64A44

Високодобивен хибрид със стабилни агрономически качества, конкурент на PR63A90 и PR64A83

 • Средноранен хибрид RM 44. Вегетационен период 117-121 дена
 • Средна височина на растенията 160 см.
 • Широко приспособим към условията на отглеждане
 • Високи стабилни добиви на семе и масло
 • Високо съдържание на масло 48-52%
 • Притежава комплексна устойчивост на болести
 • Устойчив на мана раса 1
 • Устойчив на синя китка раси А-Е
 • Толерантен на фомопсис и склеротиния на питата и корена
 • Препоръчителна гъстота на отглеждане 5 000 - 5 500 р/дка

 

PR64A83

 • Среднокъсен хибрид, RM 48.
 • Вегетационен период 120-122 дена
 • Растенията са със средна височина 170-180 см.
 • Толерантен на засушаване
 • Висок стабилен добив
 • Високо съдържание на масло, средно 49-50%
 • Резистентен на синя китка (раси А-Е)
 • Подходящ за райони, заразени със синя китка
 • Препоръчителна гъстота на отглеждане 5 000 - 5 500 р/дка

PR64A89

Подобрен PR64A83 по отношение на добив, устойчивост на склеротиния на корена и питата, фомопсис. Еднакви показатели на съдържание на влага и сухоустойчивост.

 • Среднокъсен хибрид, RM 48.
 • Вегетационен период 120-122 дена
 • Отличен потенциал за добив
 • Много добра толерантност на засушаване
 • Много добра толерантност на засушаване
 • Съдържанието на масло е 49-50%
 • Показва добра устойчивост на важните за слънчогледа болести (склеротиния на корена, склеротиния на питата, фомопсис)
 • Много добра способност за самоопрашване
 • Устойчив на синя китка раси А-Е
 • Препоръчителна гъстота на отглеждане 5 000 - 5 500 р/дка

 


ExpressSun* толерантни хибриди

PR64Е83

Нова версия на PR64A83 с придобита устойчивост на хербицида Експрес 50 ВГ

 • Среднокъсен хибрид с вегетационен период до узряване 120 – 122 дни
 • Растенията са със средна височина 170-190 см.
 • Толерантен на засушаване
 • Висок стабилен добив
 • Здрава коренова система
 • Устойчив на кореново полягане
 • Високо съдържание на масло, средно 49-52%
 • Устойчив на синя китка (раси А-Е)

Препоръчителна гъстота на отглеждане 5 000 - 5 500 р/дка

PR64Е71

Нова версия на PR64A71 с придобита устойчивост на хибрида Експрес 50 ВГ за контрол на широколистните плевели, които не могат да бъдат контролирани чрез други методи

 • Подменя PR64A71
 • Среднокъсен хибрид, RM46
 • Вегетационен период 119-120 дена
 • Растенията са със средна височина 160-170 см.
 • Здрава коренова система, което го прави устойчив на кореново полягане
 • Високи стабилни добиви на семе и масло
 • Съдържание на масло 47-49%
 • Много добра сухоустойчивост
 • Притежава добра обща устойчивост на икономически важните болести при слънчогледа: мана, фомопсис и склеротиния
 • Устойчив на синя китка раси А-Н
 • Препоръчва се за райони с висока степен на зараза със синя китка раса Е

Препоръчителна гъстота на отглеждане 5 000 - 5 500 р/дка

* DuPont и Pioneer Hi-Bred International предлагат системата Експрес толерантни технологии за контрол на упоритите широколистни плевели акто (паламида, татул, бутрак, черно куче грозде и др). Гени осигуряващи високи нива на поносимост към хербицида Експрес се внедряват във висококачествените хибриди на Пионер чрез конвенционални методи. Хербицидът Експрес 50 ВГ е селективен само на слънчогледовите хибриди на Пионер PR64Е83, PR64Е71, PR63Е90, PR63Е82 и други, които постоянно се разработват със системата Експрес толерантни технологии за контрол на плевелите. Слънчогледовите хибриди на Пионер съдържащи толерантния признак DuPontTMExpressSunTM имат поносимост само към активната съставка на Експрес- трибенурон-метил. Друг хербицид съдържащ сулфонилуреи поврежда Експрес толерантен слънчогледов хибрид. Експрес 50 ВГ е регистриран за вегетационно приложение при слънчогледови хибриди толерантни на Експрес 50 ВГ на фирма Пионер в доза 4 гр/дка. Тъй като Експрес 50 ВГ е селективен за слънчогледовите хибриди на Пионер, толерантни на Експрес 50 ВГ по отношение на фазата, важна и определяща хербицидния ефект е фазата на плевелите. Най-подходящи фази за широколистните плевели в това число бутрак и паламида е 2-6 лист. Трябва да се използва 30л/дка вода за да се постигне добро покритие на плевелите от разтвора. Прибавянето на прилепител Тренд 90 - 0,1% към работния разтвор подобрява значително хербицидния ефект на продукта. Препоръчително е разделното приложение на Експрес 50 ВГ и вегетационните хербициди срещу многогодишните житни плевели. Поради краткия остатъчен ефект на Експрес 50 ВГ в почвата и малката доза, няма ограничение за следващата през есента или на следващата година.

Високоолеинови хибриди

PR64H45

Високоолеинов ранен хибрид

 • Ранен хибрид RM 38
 • Офийрхд п,е.фий и,еокф пд 110-115 окр
 • Растенията са със средна височина 160-170 см.
 • Притежава висок потенциал за добив
 • Високо съдържание на масло от олеинов тип (С 18:1) – 85-92,6%
 • Притежава комплексна устойчивост на икономически важните болести:

- склеротиния на питата и корените

- толерантен е към фомопсис

- мана раси 304, 703, 710

- синя китка раси А-Е

Препоръчителна гъстота на отглеждане 5 500 - 6 000 р/дка

PR64H32

Високоолеинов хибрид

 • Високоелеинов средноранен хибрид RM 42
 • Вегетационен перид до узряване 115-117 дни
 • Хибридът е с добри агрономически качества. Подменя PR 64H91
 • Стабилни добиви
 • Високо съдържание на масло 49-51%
 • Съдържание на олеинова киселина (С 18:1) е много високо над 90%
 • Здраво стъбло и корени, което го прави устойчив на кореново полягане
 • Притежава устойчивост на мана раси 100, 304, 703, 710
 • Устойчив на синя китка (раси А-Е)

Препоръчителна гъстота на отглеждане 5 000 - 6 000 р/дка

За повече информация: Пионер Семена България ЕООД

II. ТОРЕНЕ

НУТРИГОЛД - 19.19.19 + 1Mg+Ме - Висококачествен микрокристален водоразтворим NPK тор с микроелементи в хелатна форма.

СЪСТАВ                                                                                           % w/w

Азот(N)     общо

19%

Азот (N) амонячна форма

3,8%

Азот (N) урейна форма

15,2%

Фосфор  (P2O5) водоразтворима форма

19%

Калий  (K2O) водоразтворима форма

19%

Магнезий (MgO) водоразтворима форма

1%

Желязо (Fe) хелатна форма

0.07%

Манган (Mn) хелатна форма

0.03%

Цинк  (Zn) хелатна форма

 0.05%

Бор (B) водоразтворима форма

0.02%

Мед(Cu) хелатна форма

0.003%

Молибден (Mo)

0.003%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Слънчоглед

150-200 г./дка

 

1  третиране напролет, комбинирано с традиционен пестицид

AГРОФОЛ 390 - 10.10.10 + Микроелементи - Листен тор с микроелементи в хелатна форма.

СЪСТАВ                                                                              % w/w

Азот(N)     общо

10%

Азот (N) под формата на урея

10%

Фосфор  (P2O5) водоразтворима форма

10%

Калий  (K2O)    водоразтворима форма

10%

Бор(B) водоразтворима форма

0,08%

Желязо (Fe) хелатна форма

0,08%

Манган(Mn) хелатна форма

0,06%

Молибден (Mo)

0,02%

Цинк (Zn) хелатна форма

0,06%

 Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Слънчоглед

 

200-300 мл./дка

 

1  третиране напролет, комбинирано с традиционен пестицид

 АЗОФЕР слоу релийз - Балансиран вегетативен активатор

Състав                                                                                  % w/w

Азот(N)  общо

12%

Азот(N) амонячна форма

1,5%

Азот(N) урейна форма

10,5%

Калиев оксид(K2O) водоразтворима форма

12%

Серен триоксид(SO3) водоразтворима форма

28%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Слънчоглед

500 мл./дка

1 третиране

 ОЛИГОМИКС - Микроелементи в хелатна форма

Състав                                                                                  % w/w

Бор (B) разтворим във вода

1,2%

Мед (Cu) хелатна форма разтворим във вода

0,1%

Желязо (Fe) хелатна форма напълно разтворимо

4%

Манган (Mn)  хелатна форма разтворим във вода

1,5%

Молибден (Mo) разтворим във вода

0,1%

Цинк (Zn) хелатна форма разтворим във вода 

2%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Слънчоглед

50-100 г/дка

1 третиране по време на вегетация, преди цъфтеж

БОРАМИД - Течен листен тор, съдържащ бор с моноетаноламин

СъстаВ                                                                         % w/w

Бор (B) разтворим във вода

                       11%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

 

Слънчоглед

 

150-200 мл./дка

 

1 третиране

 (до началото на цъфтеж)

 

 КЕЛПАК – Течен тор и биостимулатор

Растенията стават по-устойчиви на стрес от различно естество.

• Увеличеният брой на кореновите разклонения допринася за по-висока устойчивост към засушаване.

• Подобрява се вегетативното развитие на растенията.

• По-лесно се усвояват хранителните вещества от почвата.

• Нараства устойчивостта на растенията към различни заболявания.

Състав  

Моноамониев фосфат – 2,70%, ауксини – 10,7 мг/л, цитокинини – 0,03 мг/л от морски водорасли.

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Слънчоглед

300 мл/дка

Пръскане в стадий 8-9 лист

Повече информация за препаратите: АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ ООД

 
Обратно
eXTReMe Tracker