Видео новини
ОСП - научи повече
Растениевъдство
post-image
Околна среда

Бернската конвенция реши да не отваря досие за АМ „Струма“ през Кресненското дефиле

Предвижда се създаването на консултативни работни групи от компетентните институции, природозащитните организации и научната общност, с ясно определени задачи и принципи на работа