вторник, 18 Юни 2019, 10:32
Агрофорум АгроКомпас Мобилна версия

Ако все още не сте успели...

І. АГРОТЕХНИКА

Ако все още не сте успели да изрежете овощните дръвчета, по­бързайте. Желателно е активното сокодвиже­ние да не е започнало. Обърнете внимание на измръзна­лите части на дърветата и съсредоточете усилията си с подходя­ща резитба да ги отстраните. Особено опас­ни за овошките са повратните студове през март, които настъп­ват след резки затопляния.

Ко­гато се очакват слани или мразове, палете в градината слама и димни купчини. Цъфтежът на овошките може да се забави изкуст­вено, ако през две-три седмици короните им се напръскват с водапод формата на фина мъгла.

Засадете младите овощни дръвчета като внимавате дълбочината на засаждане да бъ­де същата като тази, при която са били в разсадника.

През този месец се присаж­дат дръвчета - най-вече в периода преди да е почнало активно со­кодвижение. Присаждане на будна пъпка, на изрез или на калем се прави по избор, но зависи и от грамотността на овощаря.

ІІ.РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Пръскайте с препарати срещу щито­носни въшки, акари и др.

За опазване на овощните култури от икономически важни болести и неприятели, от съществено значение е провеждането на ранно-пролетните агротехнически мероприятия, които са продължение на есенно-зимните грижи. Ако е пропусната обработката на почвата в градините, това трябва да се извърши незабавно, с което ще унищожите зимуващия запас от редица вредители. През този период наред с резитбите за оформяне короните на дърветата трябва да се извърши и:

  • Санитарно почистване (отстраняване) на гъсенични гнезда, яйчни купчинки и мумифицирани плодове, както и изрязване на всички изсъхнали клони и леторасти;
  • Събиране, изнасяне и изгаряне на изрязаните клони и събрания зимуващ запас от вредители, а раните след резитбата да се замазват с овощарски мехлем или блажна боя;

Закържавелите дървета да се изкореняват и изгарят, защото те са убежища и носители на икономически важни неприятели и болести.

Огнен пригор по овощните култури  erwinia_amilovora_341

Признаци на болестта в този период: Клоните са завити кукообразно, а върху заразените участъци по клоните и стъблата се образуват раковини; кората им се набръчва и напуква.

Борба: Фитосанитарна резитба на 30-40 см под мястото на заразата; инструментите се дезинфекцират след всеки отрез с белина, разредена с вода 1:10 или формалин – 5%. Големите рани получени при резитбата да се намазват с овощарски мехлем, блажна боя или готовите пасти за намазване Терванол Ф. Пръскане с 2% бордолезов разтвор.

Струпясване по ябълката и крушата 

venturia_inaequalis_350

    venturia-inaequalis_1344

Предпазни третирания срещу струпясването (от фенофаза "зелен конус" до фенофаза "миши уши"), да се провеждат с медсъдържащи фунгициди: Бордолезов разтвор – 1%; Купроксат ФЛ – 0,3%; Шампион ВП – 0,3%. В специалната литература се сочи, че тези фунгициди могат да увеличат възможностите на растителните тъкани – да повишат тяхната устойчивост към кратковременни понижения на температурата в границите на минус 5 до минус 6 градуса.

Борба:

МАНКОЦЕБ 80 ВП АГРИЯ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 800 г/кг манкоцеб под формата на водонамокрим прах.

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: МАНКОЦЕБ 80 ВП АГРИЯ е регистриран в България за борба срещу:

- струпясване по ябълката - 0,3%

КАРАНТИНЕН СРОК: 20 дни.

МАНКОЦЕБ 80 ВП АГРИЯ е контактен фунгицид с много широк спектър на действие. Проявява изключителна ефикасност в борбата с причинителите на болести по полските и зеленчуковите култури, тютюна, овощните видове, украсните растения и лозата. Безвреден е за пчелите и може да се използва през време на цъфтежа на растенията.

ДЕЙСТВИЕ НА МАНКОЗЕБ 80 ВП АГРИЯ : Продуктът е контактен фунгицид от групата на дитиокарбаматите. Манкоцеба образува комплекс с метал-съдържащите ензими, включително и тези участващи в синтезирането на АТФ /аденозин трифосфат/, в резултат се инхибира жизнената дейност на патогена.

По третираните растения се наблюдава по-интензивно зелено оцветяване на листната маса, като едновременно с това продукта оказва много силно защитно влияние срещу патогените - причинители на болести. Потиска размножаването на акарите и проявява репелентно (отблъскващо) действие към някои насекоми.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: Най-подходящо време за приложение е преди първичните заразявания с мана. За тази цел се извършват профилактични третирания през интервал от 7-10 дни. Може да се пръска и след възникване на симптомите за ограничаване на нападениетo. Препоръчително е продукта да се прилага с наземна техника, като количеството работен разтвор е до 100л/дка.

Повече информация за препаратите: АГРИЯ АД

От набъбване на пъпките до фенофаза "зелен конус" се провежда пръскане с Масло РЗ - 3% или Пара Зомер –2 - 3%, след проверка и установяване на плътност от:

Вредител

Праг на икономическа вредност

Червен овощен акар

Яйца – 60-80 бр./ 10 см клонки

Калифорнийска щитоносна въшка

наличие

(карантинен вид)

Листни въшки

яйца – 10-15 броя на 1 м. клонка

Листозавивачки

яйчни групични:

ябълка – 3-5 бр. на дърво

круша – 1 бр. на 1 м клонка

Щитоносни въшки

Зимуващи форми – 20 – 30 бр. на 1 м скелетна клонка

Обикновена крушова листна бълха  psylla_pyri_400

Борбата да се провежда при стабилно задържане на температурите над 5°С и при надвишаване прага на икономическа вредност – 1 възрастно и 8 – 10 бр. яйца на 8 – 10 торбести клонки.

Регистрирани продукти за растителна защита по активни бази: алфациперметрин (Вазтак 10 ЕК – 0,02%), делтаметрин (Децис 2,5 ЕК – 0,03%), хлорпирифос-метил (Релдан 50 ЕК – 0,1%), циперметрин (Шерпа 25 ЕК – 0,02%) и др.

РЕЛДАН - Органофосфорен инсектицид/акарицид за борба с полски неприятели при голям брой земеделски култури.

РЕЛДАН е инсектицид/акарицид с контактно, стомашно и фумигантно действие.

Култура

Неприятел

Доза

Момент на приложение

40 ЕК

50 ЕК

Ябълки

Ябълков плодов червей

0,12 %

0,1 %

При установяване на първите снесени яйца във фаза "черна главичка" до начало на излюпване на ларвите

Овошки

Източен плодов червей

 

0,1 %

При установяване на първите снесени яйца във фаза "черна главичка" до начало на излюпване на ларвите

Овошки

Зимни педомерки

 

0,1 %

Напролет срещу излюпените млади гъсеници преди или след цъфтеж

Овошки

Листозавивачки

 

0,1 %

Напролет срещу излюпените млади гъсеници преди или след цъфтеж

Овошки

Пръстенотворка

 

0,1 %

Напролет срещу излюпените млади гъсеници преди или след цъфтеж

Овошки

Калифорнийска Щитоносна въшка

 

0,15 %

При плътност 0,5 брой ларви на еднометрова клонка или при 2-3 % нападнати плодове

Овошки

Кръгломиниращ молец

 

0,15 %

При установяване на първите снесени яйца във фаза "черна главичка" до начало на излюпване на ларвите

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

  • Да не се пръскат култури по време на цъфтеж, посещавани от пчели

Повече информация за препаратите: АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ ООД

Хоботници по ябълката (ябълков златист, ябълков цветопробивач, червенокрил плодов).

Тези неприятели се срещат в градините, където не се води системна борба с неприятелите по ябълката. Плътността им в някои райони на страната се очаква да бъде висока.

Те напускат местата на зимуване при средна дневна температура над 8°С. Вредят възрастното насекомо и ларвата. Възрастните бръмбари унищожават плодните и листни пъпки, ларвите - цветовете и плодчетата. Да се проследи динамиката на излизане от местата на зимуване.

Борба – извежда се при отчитане на:

4 –6 бр./дърво, възрастни – Червенокрил плодов хоботник  rhynchites_aequatus_300

2 – 3 бр./дърво, възрастни – ябълков златист хоботник

rhynchites_baccus_2_321

 
Обратно
eXTReMe Tracker