събота, 20 Април 2019, 03:11
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия

ДЕСЕРТНИ СОРТОВЕ ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

 

Червени десертни сортове лозов посадъчен материал

Сорт

Клон


Велика

Описание: Отнася се към ранозреещите сортове (срок на узряване на гроздето около 24 VІІІ). Сортът не притежава устойчивост на мана и ниски зимни температури. лозите са силно растящи и се отличават с голяма родовитост (добива от лоза е около 9,8 кг, а от декар- 3500 кг). Гроздето има добра транспортабилност.


http://www.agro.bg/photo/velika.jpg

Вита

Описание: Лозите имат умерен до силен растеж. Отнасят се към групата на среднозреещите сортове (гроздето узрява около 10-15 ІХ при условията на Плевен). Сортът се характеризира с добра родовитост (средният добив от лоза е около 3,3 кг, а от декар 800-1000 кг). Гроздето има добра транспортабилност и съхраняемост.

Безсеменно

http://www.agro.bg/photo/vita.jpg

Дунав

Описание: Спада към групата на ранозреещите сортове лози (гроздето узрява към 20-30 VІІІ). Лозите се отличават със висока родовитост и добивност (добива от лоза е около 4,4 кг, а от декар- 1344 кг). Гроздето притежава висока транспортабилност.


http://www.agro.bg/photo/dunav.jpg

Кондарев 10

Описание: Лозите имат силен растеж. Сортът се отнася към групата на среднозреещите сортове (гроздето узрява през първата половина на септември 1-10 ІХ). Гроздето е сравнително устойчиво на сиво гниене. сортът има добри показатели за родовитост (средният добив от лоза е 9,2 кг, а от декар - 2760 кг). Гроздето се използва за консумация в прясно състояние.

Безсеменно

http://www.agro.bg/photo/kondarev.gif

Марица

Описание: Сортът се отнася към групата на ранозреещите сортове (гроздето узрява около средата на VІІІ). Растенията не са устойчиви на мана и оидиум и са слабо устойчиви на ниски зимни температури. След узряване гроздето не се напуква. Лозите имат добра родовитост (средния добив от лоза е 5,8 кг, а от декар 1200-1300 кг). Гроздето има добра транспортабилност.


http://www.agro.bg/photo/maritsa.jpg

Мискет плевенски

Описание: Лозите са с умерен до силен растеж. Отнася се към групата на ранозреещите сортове (гроздето узрява през първата половина на VІІІ). сортът е чувствителен на мана и оидиум, а поради ниската си студоустойчивост се препоръчва да се отглежда приземна формировка. растенията имат висока родовитост (добива от лоза е 3,9 кг, а от декар 1158 кг). Гроздето е с много добра транспортабилност.


http://www.agro.bg/photo/misket%20plevenski.gif

Мискет русенски

Описание: Отнася се към групата на ранозреещите сортове (гроздето узрява около първата половина на VІІІ). Лозите са със средна растежна сила. Лозите се характеризират с добра устойчивост на ниски зимни температури и сиво гниене. Средният добив от една лоза при стъблено отглеждане е 4-5 кг, а от декар 1500 кг. Гроздето притежава добра транспортабилност.


http://www.agro.bg/photo/misket%20rusenski.gif

Мискет хамбургски

Описание: Спада към групата на средноранозреещите сортове (гроздето узрява около първата половина на ІХ). Сравнително устойчив е на ниски зимни температури. Сортът е чувствителен към болести и неприятели (напада се силно от оидиум). Гроздето му е сравнително устойчиво на сиво гниене. Лозите се отличават с добра родовитост (добива от лоза е между 3-6 кг, а от декар 1000-2000 кг).


http://www.agro.bg/photo/misket%20hamburgski.gif

Първенец

Описание: Лозите имат силен растеж. Сортът се отнася към среднозреещите сортове лози (гроздето узрява около 1-10 ХІ). Лозите се характеризират с добри показатели за родовитост (добива от една лоза е приблизително 8,2 кг, а от декар 2,456 кг).


http://www.agro.bg/photo/purvenets.jpg

Русалка 3

Описание: Лозите се характеризират с много добър растеж. Сортът е ранозреещ, безсеменен, десертен (гроздето узрява 10-15 VІІІ). Растенията са слабо устойчиви на мана, оидиум и ниски зимни температури. сорта се характеризира с добра родовитост (средният добив от лоза при формировка Омбрела е 6-7 кг, а от декар около 2000 кг). Сорта се отличава с добра транспортабилност и добри вкусови качества.

Безсеменно

http://www.agro.bg/photo/rusal.gif

Тича

Описание: Сортът се отнася към къснозреещите (срокът на узряване на гроздето е между 25 ІХ и 10 Х). Родовитостта на лозите е задоволителна (средният добив от лоза е около 6,9 кг, а от декар- 1500кг). Гроздето се отличава с добра транспортабилност.


http://www.agro.bg/photo/ticha.jpg

Черна перла

Описание: Сортът се отнася към групата на много ранозреещите сортове (гроздето му узрява през първото десетдневие на VІІІ). Лозите практически не са устойчиви на мана и оидиум, но притежават по-висока устойчивост на ниски зимни температури от сорта Болгар и Кардинал. Растенията са с много добра родовитост (средният добив от лоза при средностъблен двустранен кордон с чепове е около 5 кг, а от декар 1200 кг). Гроздето има добра транспортабилност.


http://www.agro.bg/photo/cherna%20perla.gif

Бели десертни сортове лозов посадъчен материал

Сорт

Клон


Армира

Описание: Технологичната зрелост на сорта настъпва към 28 VІІ- 10 VІІІ. Има средна устойчивост на мана и оидиум и практически не се напада от сиво гниене. Има слаба устойчивост на ниски температури. При формировка Мозер добива от лоза е 4,263 кг, а от декар- средно 1279 кг. Гроздето има висока транспортабилност.


http://www.agro.bg/photo/armira.gif

Болгар

Описание: Сортът е среднозреещ (гроздето му узрява около средата на септември). Лозите са силнорастящи, пръчките узряват добре. Лозите са чувствителни към болести и неприятели. Напада се от мана, оидиум и гроздови молци. На сиво гниене е средно устойчив. Слабо устойчив на ниски зимни температури. При добри грижи се получават средно 1500 - 2000 кг/дка. Гроздето се отличава с голяма транспортабилност.


http://www.agro.bg/photo/bolgar.gif

Брестовица

Описание: Отнася се към групата на ранозреещите сортове ( гроздето узрява около 30VІІ- 15VІІІ). Силно чувствителен е на оидиум, по устойчивост на сиво гниене превъзхожда повечето десертни сортове. Слабо устойчив е на ниски зимни температури. Лозите се характеризират с висока родовитост ( среден добив от лоза е 6, 700 кг, а от декар- около 2000 кг).
Отличава се с висока транспортабилност.


http://www.agro.bg/photo/brestovitsa.gif

Диана

Описание: Присадени върху подложка 41 Б и отглеждани при формировка Гюйо се отличават със силен растеж. Консумативната зрелост на гроздето настъпва около края на VІІІ. Лозите са чувствителни на мана и оидиум и имат слаба устойчивост на ниски температури. Добивът от една лоза е 4,895 кг, а от декар- 1468 кг. Гроздето се отличава се с добра транспортабилност


http://www.agro.bg/photo/diana.gif

Дружба

Описание: Спада към групата на ранозреещите сортове (консумативната зрелост на гроздето настъпва около 20-30 VІІІ). Сортът се отличава с висока родовитост и добивност ( добива от лоза е 4,69 кг, а от декар - 1408 кг).


http://www.agro.bg/photo/drujba.gif

Италия

Описание: Средно- до къснозреещ сорт (гроздето узрява през втората половина на септември). Чувствителен е към болести и неприятели, като на сиво гниене е сравнително устойчив. По родовитест и добивност сортът отстъпва на сорта Болгар. Гроздето е транспортабилно подходящо за съхраняване и износ.

307

http://www.agro.bg/photo/italia%202.gif

Мискет тракийски

Описание: Ранно зреещ сорт (технологичната зрелост на гроздето настъпва през периода 25VІІ- 10VІІІ). добивът от лоза достига до 4 кг в зависимост от резитбата,
а от декар- 1200 кг.


http://www.agro.bg/photo/misket%20trakiiski.gif

Надежда

Описание: Сортът спада към групата на много ранните десертни сортове (гроздето узрява 8-10 VІІІ). Растенията са чувствителни на оидиум, мана и ниски зимни температури, но гроздето е сравнително устойчиво на сиво гниене. При формировка Омбрела средния добив от лоза е 7,9 кг, а от декар- 2000 кг. Гроздето се характеризира с висока транспортабилност.


http://www.agro.bg/photo/nadejda.gif

Плевен

Описание: Сортът се отнася към групата на много ранните сортове (вегетационният период отнапъпването до консумативната зрелост е 113 - 135 дни). Подходящ е за асмовидно отглеждане. Лозите имат ниска устойчивост на ниски зимни температури и слаба възтановителна способност. Растенията не са уустойчиви на мана и оидиум. При формировка стъблен Гюйо, добивът от лоза е 3 кг, а от декар - 700-800кг. Гроздето има добра транспортабилност.


pleven1_225_01

Русалка

Описание: Отнася се към групата на ранозреещите безсеменни сортове (гроздето узрява около първата половина на VІІІ). Лозите са слабо устойчиви на ниски зимни температури. Гроздето е чувствително към напукване и сиво гниене при повишена влажност през периода на зреене. Растенията са чувствителни към мана и особено към оидиум. Сортът се характеризира с добра родовитост (среден добив от лоза- 3,5-5,0 кг, а от декар 1300-1500 кг). Гроздето е подходящо за производство на стафиди.

Безсеменно

http://www.agro.bg/photo/rusalka.gif

Русалка 1

Описание: Сортът е среднозреещ, безсеменен десертен (консумативната зрелост на гроздето настъпва около началото на септември - 5-10 ІХ). Лозите имат слабо студоустойчивост, а гроздето е сравнително устойчиво на сиво гниене. Добива от лоза е 6,312 кг, а от декар - 2102 кг. Гроздето на Русалка 1 е предназначено както за консумация в прясно състояние, така и за производство на стафиди.

Безсеменно

http://www.agro.bg/photo/rusalka-1.gif

Русенско едро

Описание: Характеристика- сортът е ранозреещ (гроздето узрява през втората половина на VІІІ). Гроздето има добра устойчивост на сиво гниене. Лозите не са устойчиви на ниски зимни температури, но имат добра възстановителна способност. При средностъблен двустранен кордон добива е между 4-6 кг от лоза, а от един декар около 1800 кг. Гроздето има много добра транспортабилност.


http://www.agro.bg/photo/rusensko%20edro.gif

Супер ран болгар

Описание: Спада към групата на най-ранните сортове (гроздето узрява в първите дни на VІІІ). Лозите са чувствителни на оидиум, мана и ниски зимни температури. Гроздето е практически устойчиво на сиво гниене. Лозите са силно растящи с добра родовитост и добивност (средния добив от лоза е около 6 кг, а от декар-1000-1500 кг). Гроздето се отличава с добра транспортабилност.


http://www.agro.bg/photo/super%20ran%20bolgar.gif

Хибрид VІ 4

Описание: Отнася се към групата на средно - до къснозреещите сортове (гроздето узрява през втората половина на ІХ). Лозите са слабо устойчиви на ниски зимни температури. Гроздето е практически устойчиво на сиво гниене. Добивът от лоза е между 4 - 5 кг, а от декар - 1200 - 1500 кг. Гроздето може да се използва както за производство на стафиди, така и за консумация в прясно състояние.

Безсеменно

http://www.agro.bg/photo/hibrid%20VI-4.gif

Ранно без семе

Описание: Сортът се отнася към групата на средно ранозреещите сортове ( гроздето узрява около 15-20 VІІІ). Лозите са с добра родовитост ( добива от лоза е около 4,1 кг, а от декар 1240 кг). Гроздето е подходящо за производство на стафиди.

Безсеменно

http://www.agro.bg/photo/ranno%20bez%20seme.gif

Кондарев 6

Описание: Сортът се отнася към групата на средно ранозреещите сортове лози (гроздето достига консумативна зрелост около първата половина на септември - 10-15 ІХ). Лозите се отличават с добра родовитост (средният добив от лоза е 6,7 кг, а от декар - 2287 кг). Гроздето е подходящо за консумация в прясно състояние

Безсеменно

http://www.agro.bg/photo/kondarev%206.gif

 

Към фирмата
Няма да бъде публикуван.

Validation code

eXTReMe Tracker