ВОДЕЩИ НОВИНИ

всички...

Продължава диалогът между Агенцията по горите и дърводобивния бранш

12/06/2019 | 18:03    

Представителите на дърводобивния бизнес изразиха положителна нагласа към провеждането на дискусии

„Необходимо е сътрудничество с дърводобивния бранш, както по отношение на решаването на неотложните проблеми в сектора, така и при подготовката на нормативни промени, свързани с Наредбата за ползване на дървесина и Наредбата за сечите в горите." Това заяви инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на Агенцията по горите по време на проведена днес среща с дърводобивни и дървопреработвателни фирми в региона на Южноцентрално държавно предприятие. 

Срещата беше открита от инж. Ботьо Арабаджиев - директор на Южноцентрално държавно предприятие, на територията на което се проведе събитието. В дискусията участваха инж. Мирослав Маринов, изп. директор на ИАГ, д-р инж. Ценко Ценов, директор на дирекция в ИАГ, инж. Олег Илиев - началник отдел в МЗХГ, инж. Елин Лилов, зам.-директор на ЮЦДП, директори и експерти на поделения в обхвата на предприятието, както и представители на дърводобивните фирми в региона на Смолян, Кърджали, Пловдив, Хасково, Пазарджик.

Акцент в обсъжданията бяха темите за организацията на работа и изпълнението на дейностите в горските територии, нормативни промени и бъдещите форми на взаимодействие между държавата и фирмите в сектора. Представителите на дърводобивния бизнес изразиха положителна нагласа към провеждането на дискусии като начин за обратна връзка и възможност да поставят своите проблеми. От своя страна изпълнителният директор на ИАГ коментира проявения интерес към провеждането на срещите с фирми от бранша в цялата страната като необходимост от взаимна чуваемост и изрази готовност за укрепването на диалога между всички заинтересовани страни като най-краткия път за намирането на правилните решения.

 

ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА

18/06/2019 | 17:55
За Кампания 2019 са подадени 106 727 заявления
На 17 юни приключи приемът на заявления по схемите за директни плащания, преходна национална помощ и мерките от ПРСР

18/06/2019 | 17:17
Отварят прием на документи за доилна техника на 3 юли
По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции

18/06/2019 | 17:25
Пчелари искат de minimis заради липса на паша
Пчеларството не подлежи на директно подпомагане

18/06/2019 | 16:43
Държавите в ЕС настояват за нулеви емисии преди ключовата среща на върха тази седмица
България е единствената държава-членка, която планира да намали дела на ВЕИ в електроенергийния си микс