вторник, 21 Май 2019, 07:26
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия
29 Ное 2017 17:43 | Актуално

Икономически жизнеспособно и екологически устойчиво бъдеще за Европейското Земеделие

Непосредствено преди Българското Председателство на Съвета на ЕС, в София се проведе Регионален Форум за Бъдещето на Земеделието

Икономически жизнеспособно и екологически устойчиво бъдеще за Европейското Земеделие
Оцени статията
|
Ключови думи: бъдеще, земеделие, форум

Участниците в събитието се съгласиха, че нарастващото световно население и променящият се климат, комбиниран с постоянен натиск над околната среда, изискват увеличаване производството на храни чрез използване на по-устойчиви методи.
 
Освен това, участниците се споразумяха, че селското стопанство има ключова роля при справянето с глобалните предизвикателства, особено в борбата с изменението на климата и постигането на амбициите на Парижкото Споразумението за Климата. Роля, която бе призната и на Конференция на Обединените Нации за Промените в Климата (COP23), наскоро провела се в Бон.

Тези амбиции изискват, на водещо място в дневния ред на програмата за храните, да бъде поставено изпълнението на поставените от ООН, Цели на Устойчивото Развитие (SDG). Тези цели трябва да бъдат постигнати във време на политическа несигурност, включително и в самия Европейски Съюз.
 
Без значителни промени на глобално, Европейско и местно ниво, бъдещите поколения биха се сблъскали не само с намалено производство, но и със загуба на биоразнообразие. Ниските цени на земеделската продукция и запазването на природата са взаимосвързани предизвикателства, за които намирането на решение не е никак лесно. В частност, Европа е изправена пред сериозни предизвикателства в намирането на новото си поколение от земеделски предприемачи, които с готовност да ги посрещнат.
 
Европейските фермери зависят от научно-развойните дейности, за да увеличат производителността си, да се адаптират по-добре към климатичните промени и да допринесат за съхранението на екосистемите. Земеделието и горското стопанство се превърнаха в сектори с висока интензивност на ноу-хау и инвестиции, изискващи все повече научно-развойна дейност, както и иновативни капиталови инвестиции. Земеделските производители имат нужда да бъдат по-добре образовани, по-добре обучени и по-добре информирани.
 
За да се постигне както производителност, така и опазване на околната среда, между участниците в регионалния форум се постигна широко съгласие, че общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП), най-голямата бюджетна позиция в ЕС, остава и най-доброто средство за ефективна промяна и подпомагане Европейските Селски Райони да превърнат предизвикателствата във възможности.
 
Благодарение на инструментите за прецизно земеделие, по-доброто интегрирано управление на вредителите, новите техники за селекция и доброто сътрудничество между фермерите и институциите, е възможно постигането на по-високите добиви като едновременно се намали влиянието  върху околната среда.
 
С всичко това, регионалните участници във форума /FFA/, изразиха загриженост дали Европа ще даде на управляващите земеделска земя пълен достъп до тези потенциални ползи.
 
Дискусията и дебатът, проведени  в София, са част от европейско търсене на решения на въпросите, повдигнати по време на основното събитие на FFA в Брюксел, което пък ще види следващото си 11-то по ред издание на 27 март следващата година в Брюксел.
 
Владимир Уручев, член на Европейския Парламент каза: “Запазването на световните екосистеми трябва да бъде основен приоритет. Селското стопанство трябва да използва съобразени с климата практики при производството, транспорта, преработката и консумацията на храни, и именно тук ЕС може да покаже най-добрия пример чрез ориентирана към бъдещето ОСП, която смело се изправя пред предизвикателствата, свързани с околната среда и климата”.
 
Пиер Оливие Дреж, Президент на ELO каза: “Климатичните промени вече засягат селското стопанство и продоволствената сигурност. Трябва да произвеждаме повече и по-добре, като съчетаваме производителността на почвите и растенията както с новите технологии, така и със здравните стандарти като всичко това оставя минимален екологичен отпечатък. Земеделските производители, горските стопани и управляващите земеделски земи осъзнават своите отговорности и поради това предлагаме система за подпомагане на сигурността на храните и околната среда, структурирана около концепцията за управление на земите, която се фокусира върху целите, а не се ръководи просто от съображения за съответствие, които често са твърде бюрократични.”
 
Хуан Гонзалес-Валеро, Ръководител обществена политика и устойчивост, Синджента каза: “Обещанието за нови селскостопански технологии - от зелени биотехнологии през прецизно земеделие и използване на големи масиви данни /Big data/ - предлагат безпрецедентни възможности за изхранване на нарастващото население, като се използват по-малко ресурси независимо от производствения модел”.

Източник:
 • AGRO.BG
 •  
   
   

  ДОБАВИ КОМЕНТАР


  Последни интервюта

  всички

  Последни новини

  всички
  agro
  agro
  eXTReMe Tracker