Етикет: ЕК
post-image
Новини Горско стопанство

Лесозащитните станции ще отговарят за здравето на горите

Нова наредба изчиства пропуските и по-ясно определя задълженията и отговорностите на лесозащитните станции, Регионалните дирции по горите и съответните горски стопанства
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Уведомителните писма за диртните плащания ще бъдат изпратени онлайн

Бенефициентите, които все още нямат активиран достъп в СЕУ на ДФЗ, могат да получат уведомителните си писма в областната дирция на фонда по адрес на регистрация