Етикет: лов
post-image
Новини Горско стопанство

Популацията на диви свине е ефективно редуцирана и през този ен сезон са отстреляни над 60 % по-малко от миналата година

Извършени са над 46000 проверки в цялата страна на ци, ни дружини, превозни средства и други физически лица за периода от началото на груповия на дива свиня до 10 януари 2021 година
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Комплекс от мерки в сектор „Пчеларство“ са заложени в Стратегическия план за новата ОСП

За първи път ще се подкрепят дейности, свързани с разработване и използване на управленски практики за адаптиране към променящите се климатични усия