Наука и образование

АГРО БГ - Любопитни Агро Новини и Интервюта свързани с Образованието, Иновациите и Науката в сектор Земеделие

Научна информация относно: Болката при животните идентифициране, разбиране и свеждане до минимум на болката при селскостопанските животни

Болката при животните се възприема в широк спектър от контексти, вариращи от експериментиране с животни, през отглеждане на домашни любимци и използване на животни в научни опити, до отглеждане и третиране на селскостопански животни
post-image

Разбиране на болката при животните

Откриването и оценката на болката при животните е от решаващо значение за подобряване на тяхното благосъстояние в различните сфери, в които хората са етично или правно обвързани да го правят
post-image

Българска фондация Биоразнообразие финансира с до 1000 лв. студентски дипломни работи

Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения с фокус климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и човечеството