post-image

МОСВ отправя съобщение до медиите във връзка с фалшив сигнал

В условията на извънредно положение пресцентърът на МОСВ следва да подпомага дейността на журналистите и министерството, а не да бъде използван като инструмент за създаване на излишни притеснения и за разходване на експертен и финансов ресурс
post-image

Одобрени са резултатите от българското участие в Съвета на ЕС по околна среда

Документът потвърждава ангажираността на ЕС и неговите държави-членки към Парижкото споразумение и отправя апел за спешно засилване на световната амбиция в светлината на последните научни доклади
post-image

Международен ден на горите

Вниманието в целия свят още веднъж се фокусира върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен животински и растителен свят
post-image

Лъжички от шоколад заместват пластмасовите

Експерти по въпросите на кръговата икономика съветват не само да се разработват алтернативни на пластмасите прибори, но и да се проверява дали те наистина вършат работа
post-image

WWF информира ЕК за притесненията си относно некачествена оценка на състоянието на горите у нас

Притесненията на WWF са предизвикани от докладваните от България драстични промени в природозащитното състояние на горските местообитания в сравнение с предходното докладване от 2013 година