Растениевъдство

АГРО БГ - Добри практики и Иновативни тенденции в сектор Растениевъдство

post-image

Нанопестициди в земеделието: Ползите и предизвикателствата пред земеделската производителност, токсикологичните рискове за човешкото здраве и околната среда

Безразборната и нерационална употреба на пестициди влияе върху баланса на екосистемата и излага на риск здравето на всички