post-image

В България производството е стихийно, а чрез организациите на производители това може да бъде регулирано

Константина Семерджиева, маркетинг мениджър на Организация на производителите на плодове и зеленчуци Фрут Логистик и председател на Българска асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци
post-image

Обединени сме по-силни

Петър Карадамянов, управител на Организация на производители на мляко, с. Черноземен