post-image

Тънкости при отглеждането на пъстърва

Рибовъдното стопанство в с. Златна Панега е с капацитет на производство около 300 000 килограма дъгова пъстърва годишно, с което то се позиционира на водещо място в България