Горско стопанство

АГРО БГ - Актуална информация от сектор Горско стопанство

post-image

Лесозащитна станция гр. Варна ще извършва обследване на горски територии с безпилотни летателни системи

Безпилотните летателни системи са закупени в изпълнение на проект „Предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредители и болести в териториалния обхват на Лесозащитна станция гр. Варна“