Институции

post-image Институции

Агроекон ООД

Фирма, специализирана в проектирането на селскостопански обекти: животновъдни ферми, складове и силозни стопанства за зърносъхранение, фуражни цехове и кухни, биогазови инсталации.
post-image Институции

АСК - Пловдив

Консултантска, технологична и проектантска дейност в областта на биотехнологичната и хранително-вкусовата промишленост