Производство и преработка

АГРО БГ - Производство и преработка на Селскостопанска Продукция

post-image

Продоволствената сигурност и здравословното хранене за нарастващото население на света продължават да бъдат предизвикателство

За да се изхранва населението на света, което трябва да достигне 8,5 милиарда до 2030 г., трябва да се постигне на първо място производителност