Аквакултури

АГРО БГ - Актуални Статии и Интервюта от сектор Аквакултури и Рибовъдство

post-image

Националната Рибарска Мрежа ще проведе научен форум и обучение за бенефициенти по ПМДР 2014-2020

Участие в срещата ще вземат още представители на дирекция „Морско дело и рибарство“, МЗХГ, Местни инициативни рибарски групи и други заинтересовани страни от устойчивото развитие на рибарските райони в България