post-image

Пълен текст на НАРЕДБА № 5 за правилата за биопроизводство, етикетиране и контрол с обнародваните промени от април 2020 г.

Едномесечното обществено обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 бе проведено в периода 15.11.2019 г.- 16.12.2019 г.
post-image

Пазарът за биопродукти ще расте по-бавно

През следващите 10 години пазарът за биопродукти ще расте по-бавно. Това посочват експерти от Европейската комисия в своята средносрочна прогноза