Етикет: плащане
post-image
Новини Биологично земеделие

Какви са санкциите при неспазване на изискванията за селскостопанските практики, благоприятни за климата и околната среда

Намаление на то за екологизиране се налага като санкция при неспазване на изискванията за диверсификация на култури