1. Начало
  2. Предстоящо
  3. Семинари
  4. Екосистемни услуги предоставяни от горите – остойностяване и възможности за въвеждане на финансови механизми

Екосистемни услуги предоставяни от горите – остойностяване и възможности за въвеждане на финансови механизми


WWF Дунавско-Карпатска програма България организира кръгла маса на тема „Екосистемни услуги предоставяни от горите – остойностяване и възможности за въвеждане на финансови механизми” на 26 ноември (четвъртък) 2009 г.  от 10:00 часа в зала „Триадица 1” на Гранд Хотел София.

Какво представляват екосистемните услуги

Природните екосистеми предоставят огромно разнообразие от „услуги”. Такива услуги са пречистването на въздуха и водите, регулирането на дъждовния отток, асимилацията и детоксикацията на отпадъците, почвообразуването и много други.

В България е особено важен въпросът за екосистемните услуги предоставяни от горите, тъй като 1/3 от територията на страната ни е покрита с гори. Горските екосистеми имат конкретен принос към икономическото и социално благополучие на хората. За да продължат да предоставят присъщите им услуги и за в бъдеще, е необходимо за тях да се полагат определени грижи, които от своя страна не са безплатни.

От екосистемни услуги към плащания за екосистемни услуги

За да се предотврати деградацията и унищожаването на околната среда, днес повече от всякога се засилва необходимостта от въвеждане и регламентиране на т.нар. “плащания за екосистемни услуги” (Payments for environmental services - PES) или “възмездно ползване на екосистемни услуги”. Плащанията за екологични услуги все повече доказват приноса си за съхраняването на природните екосистеми и подобряване качеството на живот, особено в селските райони. Освен всичко това, заплащането на екосистемните услуги е сериозен източник за формиране и на финансови постъпления.

По света са разработени и се прилагат успешно различни механизми за отчитане и остойностяване на многообразните ползи от горите. Въведени са механизми за генериране и ре-инвестиране на средства в поддържането на екосистемите предоставящи специфични услуги. Плащанията за екосистемни услуги са водещ механизъм в подхода на международни финансови институции, като Световната банка, за намаляване на бедността, подобряване качеството на живот и грижата за околната среда.

Международната природозащитна организация WWF работи активно за въвеждане на механизми за постигане на икономически изгодно стопанисване на горите и същевременно с това за поддържане на устойчиви социални и екологични стандарти.

Настоящата инициатива се осъществява в подкрепа на целите на Програма на правителството на Европейското развитие на България за въвеждане на принципа "ползвателят плаща" чрез прилагане на методи за оценка на недървопроизводствените услуги и функции на българските гори и финансовото и функционално осигуряване.

Потвърждение за участие в срещата е получено от доц. Георги Костов – Зам. Министър на земеделието и храните.
Поканени са министрите на Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, както и други заинтересовани страни, сред които Изпълнителната агенция по горите, сдружения на собствениците на гори, парламентарни комисии, бизнес, туристически и неправителствени организации, медии и др.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.