post-image

Африканската чума почти стигна Германия

След последните случаи в Полша, които са само на 40 километра от границата с Германия, властите и свиневъдите във Федералната Република се подготвят да посрещнат Африканската чума
post-image

Приключва приемът на заявления от земеделските стопани, отглеждащи овце-майки и кози-майки, които не са реализирали на пазара минимално изискуемите количества мляко

Общият размер на подпомагането за един фермер по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро