Life funding for Climate change adaptation 2020

На 12 май 2020 ще се проведе Уеб семинар, на който ще се очертае новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата. Над 450 млн. евро от финансирането от ЕС са налични за нашата околна среда, природа и ClimateAction.

Известна степен на изменението на климата е неизбежна - и се случва в момента. Следователно адаптирането към изменението на климата (CCA) е жизненоважно за намаляване на рисковете, свързани с затоплянето на нашата планета.


Програмата LIFE финансира много проекти, които разработват иновации за адаптиране към изменението на климата. На 2 април бе даден старт на LIFE Call 2020 за проекти за действие в областта на климата.

Тази година имаме желание да привлечем много нови приложения от сферата на CCA. Потенциалните организатори на проекти за CCA (Climate change adaptation) се приканват да се регистрират за специализиран семинар за CCA със специален акцент върху уязвимите „зелени“ и градски „сиви“ зони.

Този уеб семинар ще:

     Очертайте новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата
     Маркирайте приоритетите за обаждания и теми от съществен интерес
     Предоставете справки за допълнителна информация
     Споделете най-добрите практики от текущите LIFE проекти на CCA

Повече информация можете да откриете ТУК