СЕДМА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2020 „ЗЕМЕДЕЛИЕ И СНАБДЯВАНЕ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ: ПАЗАРИ И ПОЛИТИКИ“

Организатор е Институтът по аграрна икономика към ССА. Това е поредният, седми форум „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието“, в духа на традициите и международното сътрудничество. Събитието ще се състои в Hotel EXPO (Best Western). Тази година фокусът ще бъде поставен върху следните важни теми и предизвикателства пред развитието на земеделието:

  • Хранително осигуряване и хранителни вериги
  • Земеделски и стокови пазари
  • Земеделски политики в здравната криза
  • Баланс в земеделието и околната среда
  • Кръгова икономика и устойчивост

Акцентите тази година чертаят приемственост с обсъдените на последните форуми теми и са насочени  към повече екология и прилагане на научните изследвания и иновации в земеделието, от развитие на кръгова икономика и устойчивост, от отчитане на социално-икономическите фактори и динамиката на пазарите на земя в регионите. Фокус е и постигането на повече специализация и ефективност на селското стопанство в тях.

Във връзка с епидемиологичната обстановка (COVID-19) част от докладите ще бъдат представени виртуално (с видео запис). 

 ПРОГРАМА 

Земеделие и снабдяване с храни: Пазари и аграрни политики

2Октомври 2020

 09:00 – 09:30 Регистрация на участниците в конференцията и кафе                                         

 9:30 – 10:00  Официално  откриване и приветствия                                                                        

 

  • Приветствие от Министерство на земеделието, храните и горите на Република България
  • Приветствие от Селскостопанската академия
  • доц. д-р Божидар Иванов – Директор на ИАИ, София

10:00 – 10:20

Подход за оценка на риска в земеделието: Пример с Африканската

чума по свинете в България

Божидар Иванов, Институт по аграрна икономика, София

10:20 – 10:40

Регионални различия и въздействия на земеделието в селските райони

Юлия Дойчинова, Зорница Стоянова, Университет за национално и световно стопанство, София

10:40 – 11:00

Модел за подпомагане на безимотни и малоимотни семейства от изолирани общности

Иван Пенов, Аграрен Университет, Пловдив

 

11:00 – 11:20

Въздействие на адаптацията на македонската земеделска политика

върху производствената структура – разглеждане на периода на преговори с ЕС

Драги Димитриевски, Ана Котевска, Александра Мартиновска Стойчевска, Ивана Яневска Стаменковска, Зисто Евенов,

Институт по аграрна икономика, Скопие

11:20 - 11:40

Поземлените отношения в България през призмата на Системата за счетоводна земеделска информация (FADN) и Изследване на структурата на земеделските стопанства (FSS)

Пламена Йовчевска, Институт по аграрна икономика, София

 

11:40 – 12:00

 

Въпроси и отговори

 12:00 – 13:30  Обяд                                                                                                                            


13:30 – 13:50

Ефекти от специализацията на фермите, субсидиите за екология и

аграрните райони върху техническата ефективност на италианските ферми

Никола     Галузо,     Асоциация    за     географски     и     икономически изследвания на селските райони (ASGEAR), Италия

13:50 – 14:10

Covid-19 В България. Общи медицински разпоредби и специални мерки за селското стопанство.

Минко Георгиев, Дафинка Грозданова, Аграрен Университет, Пловдив

14:10 – 14:30

Преглед      на      биоикономическите     стратегии      и      основните предизвикателства за страните от Централна и Източна Европа

Дан-Мариус Войцилас, Институт по аграрна икономика, Букурещ

14:30 – 14:50

Фактор за регионалните разлики в добивите в Северна и Южна България

Михаела Михайлова, Божидар Иванов, Петко Симеонов – Институт по аграрна икономика

  14:50 – 15:10    

Кафе – пауза                                                                                                   

15:10 - 15:30

Директни плащания в Сърбия и преход към съвместима с ЕС

директна подкрепа

Снежана Благоева, докторант в Институт по аграрна икономика, България

15:30 – 15:50

Въздействието на Covid-19 върху пазара на пшеница в България, Европа и Черноморския регион

Дориана Миленкова, докторант в Институт по аграрна икономика,

 

 

София

15:50 – 16:10

Румънският зърнен пазар: Пълен анализ на еволюцията и текущото му състояние

Лакрамиора Драцеа Алина, Букурещки университет за икономически изследвания (ASEB)

16:10 – 16:30

Биологичното земеделие в България - акценти

Диляна Митова, Институт по аграрна икономика, София

16:30 – 16:50

Винен и спа туризъм в България: Предизвикателства и устойчивост

Владимир Димитров – Институт по лозарство и винарство – Плевен

 

 16:50 – 17:00 Обобщаваща дискусия на първия ден  Земеделие и снабдяване с храни: Пазари и аграрни политики

28 Октомври 2020

 09:30 – 10:00 Регистрация на участниците в конференцията и кафе                                      

 

10:00 – 10:30

Откриване на научния форум от доц. д-р Божидар Иванов,

Директор на ИАИ, София

 

Поздравителен адрес от Фондация „Америка за България”,

Виолета Недева – Програмен директор „Бизнес, предприемачество и технологии”

Приветствие от Симеон Караколев, Съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация

Приветствие от Стефка Боева, Председател на Борда за говеждо и

агнешко месо


10:30 –10:50

Глобални тенденции на стоковите пазари

Джулиян Бинфийлд, Университет „Мисури“, САЩ

10:50 – 11:10

Средносрочни предвиждания на пазара на зърнени и маслодайни култури

Божидар    Иванов    (ИАИ    -    София),    Център    за    икономически изследвания в селското стопанство (САРА)

11:10 – 11:30

 

 

 

11:30 – 11:50

 

 

 

11:50 – 12:10

Пазарна интеграция на пазара на свинско месо в ЕС – доказателства от нелинейни панелни модели

Мариус Хамалчук, Варшавски Университет за науки (WULS-SGGW)

 

Моделиране на потребление на месо и средносрочни перспективи Даниела Димитрова (ИЛВ - Плевен), Център за икономически изследвания в селското стопанство (САРА)

 

Конкурентоспособност на българските млечни и месни сектори Васил Стойчев, (ИАИ - София), Център за икономически изследвания в селското стопанство (САРА)

12:10 – 12:30

Дискусия

 

 12:30 – 14:00 Обяд                                                                                                                                

14:00 – 14:20

Устойчиво териториално развитие чрез „син растеж“

Мария Станимирова, Икономически Университет, Варна

14:20 – 14:40

Роля на промените в поземлените отношения за развитието на зеленчукопроизводството в България

Виолета Дериманова и Теодора Стоева – Аграрен Университет, Пловдив

14:40 – 15:00

Системни неуспехи при изпълнението на интерактивния иновационен подход EIP-AGRI в българската селскостопанска политика

Стела Стоева, Дона Пикард, Институт за изследване на обществата и знанията към БАН (ISSK-BAS)

15:00 – 15:20

Търсене на цифрови услуги в българското земеделие

Божура Фиданска, Димитър Николов, Институт по аграрна икономика, София

Петър Борисов, Аграрен Университет, Пловдив

15:20 – 15:40

Потенциален риск от производствено замърсяване в градското земеделие

Милена Йорданова, Вера Петрова, Цветелина Николова и Елена Цветкова – Лесотехнически университет – София

15:40 – 16:00

Управление на счетоводството от гледна точка на теорията и практиката и приложението му към българските земеделски стопанства

Анелия Любенова, Институт за икономически изследвания към БАН

Георги Стоилов, Стопанска Академия - Свищов

 

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.