Анкета

Съгласни ли сте с предложението на МЗХГ за актуализация на бюджета?

 

 

Покажи резултати