1. Начало
  2. Новини
  3. Производство и преработка
  4. Соргото – ефективна култура при засушаване

Соргото – ефективна култура при засушаване

Общото потребление от 850 хиляди тона в Европа превишава производството


Соргото е една от най-широко разпространените земеделски култури в света. С продукция от 65 милиона тона от 450 милиона декара соргото се нарежда на четвърто място сред зърнените култури в световен мащаб. Най-големи производители са САЩ, Индия, Китай, Мексико и др.
По данни на МЗХ (Агростатистика) за периода 2003-2009 година засетите площи със сорго в страната се движат в границите на 17 до 37 хил. дка., което поставя соргото в първата десетка на културите отглеждани в България.
За периода 1999-2009 г. в Земеделски институт – Шумен са изпитани над 50 сорта и хибрида от Франция, САЩ, бивша Югославия и Русия, като добивите варират от 600 до 1000 кг/дка. Провежда се мащабна изследователска работа за получаване на наши хибриди подходящи за производство на зърно и зелена маса.
В Европейския съюз производството от 600 хиляди тона е съсредоточено главно във Франция, Италия и Испания. Отглежда се и в Румъния, Унгария и страните от бившия СССР и Югославия. Общото потребление от 850 хиляди тона в Европа превишава производството, като най-много се внася от Испания  - 300 хиляди тона,  Италия – 50 хиляди тона  и 110 хил. тона  от други страни. Вносът е предимно от САЩ. Експортния му потенциал се разширява при използването на зърното в промишлеността за производство на разнообразни продукти. Липсата на глутен, високото белтъчно съдържание, неутралния вкус го правят незаменима диетична храна. В Китай, Индия и др. се произвеждат вина, бира  и различни алкохолни напитки. От специализирани сортове се извличат восъци за производство на качествени прозрачни лепила. Едно от най сериозните направления е производството на етанол. Така например в  САЩ е стартирана амбициозна програма със изграждането на 24 завода, която извънредно разширява пазара на зърно от сорго.   
   
В България производството на сорго за зърно е слабо застъпено, въпреки че през различни периоди са правени опити за по-широкото му внедряване. Кампанийността на тези опити, грешното съпоставяне като конкурент на царевицата, избор на неподходящи за нашите условия сортове възпираха по-голямото му приложение в практиката. Високата сухоустойчивост, и пластичност на соргото актуализира стопанското му значение за стабилен добив на фуражно зърно при зачестилите през последните години екстремни засушавания. Отпадането на много окопни култури, като цвекло, памук и соя доведе до невъзможност да се поддържа необходимия сеитбооборот и соргото е добра алтернатива при решаване на този проблем. Натрупания опит потвърждава възможността на соргото да осигури добра рентабилност на производителя.
Соргото се отглежда в широки климатични зони. От тропичния и субтропичния климат до зони с умерени и обилни валежи.

Зърненото сорго е превъзходна храна за всички видове животни и по хранителна стойност се изравнява с царевицата. Богато е на оксиданти и витамин В. По аминокиселинен състав също не отстъпва значително от царевицата, но съдържа по-малко лизин и каротин.
От проведен в Земеделски институт гр.Шумен сравнителен опит с различно съдържание на сорго в дажбите на прасета за угояване (заместване на царевица 50% и 100%) се установи, че участието на соргото в смеските не е оказало съществено влияние върху приетия фураж, енергията и протеина средно на глава на ден. При животните получавали по равни количества царевица и сорго се наблюдава тенденция за по-нисък разход на фураж за 1kg прираст, което означава, че соргото с успех може да замести царевицата при угояването на свине.
През последните няколко години в Италия се използват хибриди сорго с бяло оцветяване, които се изхранват в бройлерното производство за получаване на деликатесно бяло месо с отлични вкусови качества.
За говедовъдството и овцевъдството особен интерес представляват соргосуданковите хибриди, които се отличават с висок добив на зелена маса, което ги прави атрактивни за производството на висококачествени силажи.

Соргото е едно от най-сухоустойчивите култури отглеждани в България. На фона на очертаващото се глобално затопляне на климата през последните години се очаква то да заема все по-голям дял от производството на фуражно зърно у нас. Сухоустойчивостта му се дължи на неговата ботаническа особеност и биологични изисквания. То притежава добре развита и мощна коренова система, а листата са покрити с восъчен налеп. В периоди на засушавания соргото преустановява временно развитието си и го възобновява бързо при наличие на влага, без това да се отрази чувствително на добива.

Соргото не е взискателно към почвата. Отглежда се на всички видове почви; леки, песъчливи, тежки или глинести. Понася засолени и умерено кисели почви до рН 5.8 и алкални почви до рН 8. Може да се отглежда на наклонени терени на почви със слаба продуктивност. Подходящи предшественици са зърнено житните със слята повърхност, слънчоглед и  бобови култури, но за препоръчване е избраното поле да бъде чисто от житни плевели.

Обработка на почвата. Обработката на площите предвидени за сорго не се различава от тази на окопните култури. Оран на 25 см допринася за доброто влагозапасяване и борбaта с плевелите. Брануване през март – април с цел заравняване на площите и плитко предсеитбено култивиране. Торене – поради това, че соргото развива мощна коренова система, то не изисква високи норми на торене – от 8 – 10kg N/дка и до 5-6kg Р2О5/дка преди основната обработка на почвата.

Сеитба.
За сеитба трябва да се използват първокласни хибридни семена, които да са задължително третирани с инсектициди. Към сеитба се пристъпва, когато температурата на почвата на дълбочина 8-10см достига 10-13оС. Този период обикновено настъпва след приключване на сеитбата на царевицата – края на април и началото на май. Сеитбата се извършва с  пневматична сеялка по посока на последната предсеитбена обработка на дълбочина 3-5см.
Високи добиви от сорго могат да се получат при много голям диапазон в гъстотата на посева – от 16 до 40 хил. бр./дка растения. Гъстотата е в пряка зависимост от условията на овлажняване през вегетацията и от вида на използваните сортове, като оптималната гъстота е около 25 хил. растения на дка при 0.9-1.0 kg/дка семена.

Грижи през вегетацията.
Соргото пониква по-трудно от царевицата, има по-бавен начален темп на развитие и затова е по-чувствително към съперничеството на плевелите в първите седмици след засяването. Борбата се извършва с познатите  противожитни хербициди внесени след сеитба преди поникване. Основно срещу широколистни плевели се използват препарати на база 2,4 Д.  Наред с използването на хербициди се извършва и окопаване в междуредията.

Прибиране.
Прибирането на соргото може да започне след узряване, когато влагата на зърното достигне 14-15%. Когато зърното е узряло растенията имат все още зелени листа, което налага висока жътва само на метлицата.
За прибиране на зърното комбайните не се нуждаят от специално оборудване освен намаляване на оборотите на барабана до 700-800 об./мин. Веднага след жътва с желателно соргото да се почисти и ако се налага да се суши. Дълготрайното съхранение на зърното се извършва при 13% влага.
Добивите зърно варират в зависимост от хибрида, агротехниката и почвено климатичните условия. При неполивни условия се получават от 600 до 900kg/дка. Предпочитани сортове са Queras, Verdon, Garonne, Sevanes, които са средноранни с височина 100-140 см. Подходящи за райони с тенденция към трайно засушаване и с висок  потенциал на добив и не съдържат танин, като зърното им е с отлични хранителни качества.

В заключение трябва да изтъкнем, че соргото трябва да намери по-широко приложение в земеделието на страната и да се използват предимствата му, както при производството на зърно, така и за получаване на висококачествен фураж за преживните животни. На желаещите фермери да отглеждат тази култура специалистите на Земеделски институт гр. Шумен могат да  окажат съответната методическа помощ.

Автор: д-р Калин Сланев
Земеделски институт - Шумен

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.